Wizyta Rzecznika Praw Dziecka - 26.08.2010r.W czwartek 26 sierpnia 2010 odwiedził Leśną Rzecznik Praw Dziecka Minister Marek Michalak. Minister Michalak i towarzyszący mu goście wraz z Burmistrzem Mirosławem Markiewiczem, Przewodniczącym Rady Miejskiej Walterem Straszakiem, Sekretarzem Gminy Marianną Kordas oraz Inspektorem Oświaty i dyrektorami zalanych placówek odwiedzali obiekty oświatowe w Leśnej i w Smolniku, które ucierpiały w wyniku ostatniej powodzi w tym leśniańskie przedszkole. Szanowni goście zwiedzili przedszkole podziwiając piękne, kolorowe wnętrza. Minister Michalak był pełen uznania dla pracy naszej Pani Dyrektor, Personelu i Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Patrycja Matkowska opowiedziała w wielkim skrócie o działaniach podejmowanych przez Zarząd. Dodała również, że bardzo prężnie działaliśmy, aby pozyskać środki finansowe na gruntowny remont całego przedszkola. Organizowaliśmy bale charytatywne, które pozwoliły zrealizować postawione zamierzenia. Wszystko co osiągnęliśmy zawdzięczamy sponsorom, rodzicom oraz naszej własnej ciężkiej pracy.