Wolontariusze z UPS - 11.06.2011r.W dniu 11.06.2011r. do Miejsko-Gminnego Przedszkola w Lesnej przyjechała grupa wolontariuszy z UPS -oddział Legnica i Wrocław a także przedstawiciel oddziału Bielsko-Biala. Wolontariusze przyjechali razem ze swoim Dyrektorem Regionalnym- Panem Mirosławem Małkowskim.

W ramach wykonywanych prac pomalowali pomieszczenia gospodarcze, usunęli zacieki po ulewach w salach zabaw i w łazience przedszkola, pomalowali i zabezpieczyli urządzenia ogrodowe dla dzieci. Aby im nie zabrakło sił do wykonania zadań, pracownice kuchni przedszkola przygotowały gorący posiłek, który smakował całej ekipie. Wolontariusze, pełni sił i energii, po wykonaniu zaplanowanych prac znaleźli chwilę wytchnienia przy zabawie na podwórku przedszkolnym. Miejmy nadzieję, że współpraca z grupą wolontariuszy będzie się nadal rozwijała.