Rzecznik Praw Dziecka. Dzie Edukacji Narodowej. Pasowanie - 12.10.2011r.12.10.2011r. to witeczny dzie w naszym przedszkolu. W tym dniu przyjechao do Przedszkola w Lenej wielu znakomitych goci. Do naszych dzieci przyjecha Rzecznik Praw Dziecka- Minister Marek Michalak, Pani Prezes Fundacji "Serce" ze widnicy- Adriana Michalak, Dyrektor Regionalny UPS-Polska Mirosaw Makowski oraz Kierownik Delegatury Kuratorium Owiaty w Jeleniej Grze- Waldemar Urbaniak. Odwiedzili nas rwnie wodarze Lenej: Burmistrz Jan Surowiec, Zastpca Burmistrza Magorzata Gut-Twardowska oraz Przewodniczcy Rady Miejskiej Walter Straszak. Obecni gocie po przywitaniu przez Pani Dyrektor oraz chwili rozmowy w kancelarii przedszkola dokonali uroczystego otwarcia unowoczenionej kuchni przedszkola. Nastpnie przejechali do Orodka Kultury w Lenej, gdzie odbyo si uroczyste pasowanie na przedszkolaka . Program prowadzia nauczycielka- Elbieta Cielak. Przywitaa obecnych goci, rodzicw i same dzieci jako najwaniejsze osoby uroczystoci. Nastpnie dzieci wspaniale wystpiy w roli tancerzy i aktorw w przygotowanym przez nauczycielki programie, po czym osobicie Pan Minister pasowa dzieci na prawdziwych przedszkolakw. Po krtkim wystpieniu Pani Dyrektor wrczya zasonym gociom kwiaty i pamitkowe upominki. Gdy zabra gos Pan Marek Michalak, wszyscy z uwag suchali jego ciepych, mdrych sw kierowanych do dzieci a mwicych o ich prawach i sposobie ochrony najmodszych. Rzecznik Praw Dziecka opowiedzia te histori rocznej znajomoci z przedszkolem, nawizanej po powodzi w 2010 roku. Nastpnie przemwi Pan Burmistrz, nawietlajc potrzeby przedszkola . Swoje sowa skierowa rwnie do pracownikw Miejsko- Gminnego Przedszkola ,wrczajc na rce Pani Dyrektor kwiaty i list gratulacyjny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nastpnego dnia ju w przedszkolu Pani Dyrektor pasowaa wszystkie 5 i 6-latki na "prawdziwych przedszkolakw". Panie: Urszula Matkowska, Bogusawa Piotrowska, Cecylia Piela oraz Marta Senkowska wrczay dzieciom upominki przywiezione przez Rzecznika Praw Dziecka i akocie od Pana Waldemara Urbaniaka.

14 padziernika jest Dniem Edukacji Narodowej. Dla zebranego personelu oraz innych dzieci wystpiy "Biedronki" (Szczliwe Przeszkolaki) Do wsplnej zabawy w czasie przygotowanego wystpu dzieci zaprosiy wszystkich zebranych. Pani Dyrektor wrczya wybitnym pracownikom nagrody z okazji wita Edukacji Narodowej. W tym dniu "Szczliwe przedszkolaki" po raz ostatni uczestniczyy w yciu przedszkola i dlatego godnie pożegnay si z przedszkolem w obecnoci rodzicw oraz koordynatora projektu- Pani Bogusawy Ciesiulewicz. Byy kwiaty i zy poegnania oraz sowa nadziei na dalszy pobyt dzieci w przedszkolu. Wsplna zabawa zakoczya uroczystoci obfitego w wydarzenia tygodnia.