Przedszkolak - Małym Ratownikiem. 26-29.11.2012r


Życie codzienne stwarza olbrzymią ilość niebezpieczeństw, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu człowieka. Ważne jest, abyśmy umieli właściwie zachować się w takich sytuacjach, bo od naszej reakcji zależy zdrowie i życie poszkodowanych. Dzieci od najmłodszych lat powinny mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować zdrowie, a często życie drugiego człowieka. Nabycie przez dzieci już w wieku przedszkolnym wiadomości i umiejętności dotyczących zagrożeń płynących ze świata ludzi i zwierząt, zachowanie się w trudnych sytuacjach, podanie informacji o niebezpieczeństwie odpowiednim służbom oraz udzielenie pierwszej pomocy umożliwiła realizacja zadania publicznego pt. Promocja i ochrona zdrowia „Przedszkolak- małym ratownikiem”.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez działające przy Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Leśnej Stowarzyszenie „Przedszkole Marzeń”. Wszystkie środki otrzymane w ramach projektu wydatkowano na zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia projektu. W dniach 26-29.11.2012 r. na terenie Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej odbyły się pokazy umiejętności i wiadomości zdobytych przez nasze dzielne przedszkolaki. W pokazach uczestniczyli rodzice oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Leśna Jan Surowiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Walter Straszak, Kierownik Referatu Edukacji Kultury i Promocji Renata Brodowicz, Marlena Niemczyk, Przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Przedszkole Marzeń” Agnieszka i Krzysztof Bieleccy.

Dzieci wykazały się szeroka gamą umiejętności i wiedzą na temat sposobu udzielania pierwszej pomocy, jak postępować w przypadku pożaru oraz innych groźnych sytuacjach, co wzbudziło podziw i zadowolenie wśród rodziców i zaproszonych gości. W nagrodę za swoje umiejętności dzieci dostały gromkie brawa, pochwały oraz dyplomy i słodkie niespodzianki. W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy realizatorom projektu, a szczególnie prezes Stowarzyszenia „Przedszkole Marzeń” Patrycji Matkowskiej, Urzędowi Miejskiemu w Leśnej za przekazane środki finansowe oraz Piotrowi Pentidis i Jakubowi Michurskiemu za zaangażowanie się w realizacje projektu. Dzięki takiej możliwości możemy czuć się bezpiecznie wiedząc, że już mały przedszkolak wie doskonale jak należy się zachować i co zrobić w sytuacji zagrażającej naszemu zdrowiu i życiu.