Stowarzyszenie 'Przedszkole Marzeń'

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 6.02.2008r.

W dniu 21.02.2008r Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny Regon.