Podziękowania

Stowarzyszenie "Przedszkole Marzeń"" pragnie podziękować wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wspierają nasze działania.

Serdeczne podziękowanie pragniemy złożyć Państwu:

E. R. Magura
M. Lemieszek
A. Smętek
W.W. Kwiatkowskim
J. Chrzanowskiej
A. Kapusta
A.A. Strzeczkowskim
M. Surwiło
A. K. Bieleckim
L. Tarnarzewskiemu