O Stowarzyszeniu

Numer KRS: 0000298557
Forma prawna: Stowarzyszenie

Nazwa: Stowarzyszenie 'Przedszkole Marzeń'

Siedziba: Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej

ul. Świerczewskiego 42

59-820 LEŚNA

tel./fax 075 721 12 89

REGON: 020691661

NIP: 6131536448

Konto bankowe: 48 8392 0004 4205 6472 2000 0010DANE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU:

Prezes Zarządu: Patrycja Matkowska

Wiceprezesi: Krzysztof Bielecki, Agnieszka Kukiełka

Skarbnik: Agnieszka Skrzyńska

Członkowie zarządu: Ilona Kukiełka, Agnieszka Kubicka, Katarzyna Szatkowska, Marta Senkowska

Komisja rewizyjna: Urszula Matkowska, Alicja Bejster, Wioletta Rudion